Τηλέφωνο : +30 6976829276 - mail : info@chiosrentacar.gr

Şartlar ve koşullar

. Sürücü yaşı: En az 23 yıl.

2. Ehliyet: Yunan - ABD, Kanada ve Avustralya uluslararası ehliyet vatandaşları meslege bagli egitim en az bir yıl yayınladı Avrupa ve Türk İlgili kurumlar ile temasa zarar bulursanız gereklidir.

3. Asgari kiralama: Bir gün 24 saattir. Her ek saat günlük oranı 1/5 olarak hesaplanır.

.